Thursday, January 28, 2010

LCD televizori princip rada

Kako funkcioniše LCD televizor?

Kada govorimo o principu rada LCD TV uređaja, treba najpre pojasniti neke osnovne definicije. LCD je skraćenica za Liquid Crystal Display, u prevodu, "Ekran od Tečnih Kristala".

Tečni kristali imaju osobine negde između konvencionalnih tečnosti i čvrstih kristala. To znači da oni mogu da teku kao bilo koji fluid a da se zatim orijentišu u pravilnu kristalnu formu. Neki tečni kristali mogu da dožive fazne prelaze u zavisnosti od spoljašnjih uslova, kao na primer temperature ili pritiska. Tečni kristali kod LCD televizora su molekuli u obliku štapića koji se uvrću čim se do njih dovede električna struja. Svaki kristal radi kao zastor, blokirajući ili propuštajući svetlost koja dolazi do njih iz izvora svetlosti u pozadini televizora.

Ponekad se LCD uređaji nazivaju transmisivnim ekranima. Razlog za to je jednostavan - svetlost se ne stvara od strane samih tečnih kristala koji sačinjavaju piksele unutar ekrana. Umesto toga, svetlosni izvor se nalazi iza LCD panela. Pored njega se nalazi difuzioni panel koji ima ulogu da preusmeri i raseje svetlost na uniforman način da bi slika bila ravnomerno osvetljena.

Displej se sastoji od dva polarizovana providna panela i rastvor tečnih kristala koji se nalazi između njih. Staklena površina ekrana je nagrižena sa unutrašnje strane i formira mrežu koja služi kao sablon za sloj tečnih kristala koji se nalazi odmah do nje. Transparentni ili tamni tečni kristali blokiraju ili propuštaju svetlost stvarajući sliku na ekranu.

Princip rada


Na slici je prikazana višeslojna struktura tipičnog LCD panela. Zbog toga što ovi elektronski uređaji koriste crveni, zeleni i plavi filter umesto fosfornih tačaka, LCD televizori su imuni na pregoreveanje, tzv. "burn-in".

LCD Tv uređaji koriste najnapredniju vrstu ekrana od tečnih kristala, takozvani LCD sa aktivnom matricom. Ovaj se dizajn zasniva na tranzistorima od tankih filmova (thin film transistor, ili TFT --- odatle potiče naziv TFT monitori) i u osnovi to su sićušni tranzistori i otpornici koji su poređani u matricu na jednom staklenom supstratu. Njihov je posao da brzo uključuju i isključuju LCD piksele. U HD televizorima sa LCD ekranom, svaki kolorni piksel se stvara od strane tri subpiksela sa zelenim, crvenim i plavim kolornim filterima.

Razlike u odnosu na Plazma tehnologiju

Važna razlika između LCD i plazma tehnologije je ta što se LCD ekran ne sastoji od sloja fosfornih tačaka (boje se stvaraju upotrebom filtera). To znači da nećete nikada morati da se brinete o pregorevanju ekrana, što je jako dobra vest, pogotovo za svakog koji planira da svoj TV uređaj koristi za igranje igrica ili da ga poveže na računar.

Kako radi plazma?

Plazma Tv se ponekad naziva emitivnim displejom --- panel ovog televizora je samosvetleći. Sastoji se od dva prozirna staklena panela sa tankim slojem od piksela ubačenim između njih. Svaki se piksel sastoji od tri subpiksela (RGB) ispunjenja gasom. Mreža sićušnjih elektroda dovodi struju do svake individualne ćelije, što dovodi do toga da se gasovi (tipično je to mešavina neona i ksenona) jonizuju. Jonizovani gasovi se nazivaju plazmom. Oni emituju visokofrekventno UV zračenje, koje stimuliše fosfor u ćelijama i dovodi do toga da se proizvede željena boja.

Svaka se individualna plazma ćelija pali i gasi svojom sopstvenom elektrodom. Plazma televizor u HDTV tehnologiji može da ima do 6 miliona ćelija. Pošto se plazma panel osvetljava na subpikselnom nivou, svetlosni izlaz je veoma konzistentan preko celog ekrana. Plazma proizvodi najširi horizontalni i vertikalni ugao gledanja mogući --- slika izgleda jasno i svetlo praktično iz bilo kog uugla sobe.

Zbog toga što plazma TV ekrani koriste fosforni sloj kao CRT katodni TV uređaji, mogućnost pregorevanja postoji ali je malo verovatno da će da se desi sa najnovijim modelima. To smanjuje šanse za kvar televizora, ali se mora poštovati uputstvo za upotrebu.

Videli smo da je princip rada LCD televizora prilično različit od onog kod Plazma televizora. Zbog toga treba pažljivo razmotriti njihove prednosti i mane kao i to šta se očekuje od novog televizora pre nego što se otvori novčanik i plati još uvek ne tako mali novčani iznos.

0 comments: